Kundeforhold fra A til T

Vi er opptatt av at ditt leieforhold skal bli en positiv opplevelse, og vil derfor gi deg en oversikt over de forhold som er viktig å tenke på i leasingperioden.

Autopass
Har du akkurat leaset en ny bil, anbefaler vi at du tegner en avtale med gjeldende bomselskap for deg. Volkswagen Financial Services står som eier av bilen, og dersom det ikke er en bombrikke i bilen vil vi automatisk få tilsendt faktura for dine passeringer. Disse må vi viderefakturere deg, og da belastes du et gebyr per faktura. Tegner du abonnement i eget navn, får du fakturaen og slipper våre ekstra gebyrer.

Overkjørte kilometer
Når det inngås en leieavtale med Volkswagen Financial Services settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen.

Autopass Har du akkurat leaset en ny bil, anbefaler vi at du tegner en avtale med gjeldende bomselskap for deg. Volkswagen Møller Bilfinans står som eier av bilen, og dersom det ikke er en bombrikke i bilen vil vi automatisk få tilsendt faktura for dine passeringer. Disse må vi viderefakturere deg, og da belastes du et gebyr per faktura. Tegner du abonnement i eget navn, får du fakturaen og slipper våre ekstra gebyrer.

Overkjørte kilometer Når det inngås en leieavtale med Volkswagen Financial Services settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen.

Kollisjon/skader
Hvis det oppstår skader på bilen i løpet av kontraktsperioden, anbefaler vi at du reparerer den med en gang, og ikke venter til tilbakelevering. Dette for å redusere faren for eventuelle følgeskader og påkost. Husk å melde inn skade til ditt forsikringsselskap. Er flere parter involvert, fyll ut skadeskjema før du forlater skadestedet. Sørg for at reparasjonen foretas på et autorisert verksted.

Bilen skal tilbakeleveres i en tilstand der reparasjoner ikke er nødvendig.

Pretakst
Vi anbefaler deg å ta kontakt med forhandler ca seks måneder før din leasingavtale utløper for å få taksert bilen. De sjekker da opp mot normal og unormal slitasje og gir deg et estimat på kostnader som vil påløpe hvis bilen ikke utbedres før innlevering.

Bestille ny bil
På alle nye biler må du beregne en viss leveringstid. Begynn derfor allerede å tenke på ny bil når det er igjen rundt seks måneder av din leasingavtale for å være sikker på at du kan kjøre ut i ny bil ved innlevering av den gamle.

Tilbakelevering
Enhver bil påføres slitasje ved bruk. Ved innlevering av en leasingbil vil forhandler ta en takst av  bilen. Ved unormal slitasje vil du bli fakturert for disse kostnadene av forhandler. Til hjelp for forbrukere har bilbransjen i Norge satt en felles standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer. I tilfelle uenighet om unormal slitasje anbefaler vi at du kontakter en nøytral tredjepart (eks. NAF) som også går over bilen.