Tilbakelevering etter endt leasingperiode

Når leasingperioden er over leverer du bilen tilbake til din forhandler. Det er da primært tre ting du trenger å være oppmerksom på.

1. Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert ut med. Dette dreier seg eksempelvis om antall nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks m.m., og er spesifisert nærmere i din leiekontrakt.

2. Ved inngåelse av en Privatleasing-/Leasingavtale settes kjørelengden for perioden du skal ha bilen. Ser du underveis at du kommer til å kjøre lenger enn avtalt, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer kjørelengden slik at vi kan korrigere månedsleien din. Hvis du venter til innlevering av bilen, vil du bli belastet med overkjørte kilometer (antall kilometer lenger enn avtalt kjørelengde) på sluttfakturaen.

 3. Enhver bil påføres slitasje. Ved unormal slitasje faktureres leietaker kostnaden for dette. Bilbransjen i Norge har satt en standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer. I tilfelle uenighet om unormal slitasje anbefaler vi at en nøytral tredjepart (eks. NAF) avgjør dette.

Kontakt din lokale Volkswagenforhandler dersom du har spørsmål om tilbakelevering eller unormal slitasje.