Selskapets klagebehandlingsrutiner

Denne informasjonen er ment å ivareta opplysningsplikten iht. Finanstilsynets rundskriv 12/2014 om klagebehandling av klagesaker.

Saksbehandlingsrutiner

 1. Selskapet skal bekrefte overfor kunde at klage er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde opplysninger om forventet saksbehandlingstid, samt kundes adgang til å få klagen behandlet i en klagenemnd.
 2. Saksbehandler plikter å sette seg grundig inn i klagen
  a. Alle elementer i klagen skal undersøkes
  b. Interne ressurser som rutiner og guidelines skal brukes
  c. Relevant informasjon skal innhentes 
 3. Vurdering av klagen skal være helhetlig, og det skal konfereres med nærmeste leder, eventuelt Compliance avdeling, når det oppstår tvil.
 4. Saksbehandler skal være årvåken i forhold til eventuelle interessekonflikter. Diskuter med nærmeste leder eller Compliance avdeling hvordan disse eventuelt skal begrenses.
 5. All kommunikasjon med kunde skal ha et klart og tydelig språk.
 6. Klagen skal behandles og besvares uten unødig opphold. Selskapet tilstreber å besvare klager innen tre virkedager. Kunde skal få informasjon dersom svar ikke kan gis i løpet av kort tid.
 7. Dersom kunde ikke får fullt medhold skal selskapets svar inneholde opplysninger om kundes adgang til å få klagen behandlet i en klagenemnd