Om leasing

Her får du svar på spørsmål rundt leasing.

Hvorfor må jeg betale for unormal slitasje når bilen tilbakeleveres, det trenger jeg ikke når jeg skal selge en bil jeg eier?
Unormal slitasje på en leasingbil må helt riktig betales ved innlevering. Eier du bilen vil du få denne kostnaden som tapt salgsinntekt. Dvs. du slipper å betale til forhandler, da det er penger du ikke mottar fra kjøper fordi salgssummen må settes lavere enn om bilen kun hadde hatt normal slitasje.

Er det jeg eller leasingselskapet som sørger for bombrikke i bilen?
Det er du som bruker som må anskaffe bombrikke, og vi anbefaler deg å ordne dette så fort du har hentet bilen. Har du ikke bombrikke, er det vi som viderefakturerer deg for dine passeringer, og tar et administrasjonsgebyr for dette.

Hva er startleie og er det penger jeg får igjen?
Startleien er et engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. Ergo, dette er ikke penger du får igjen.

Kan kjørelengden justeres underveis?
Kjørelengden er fleksibel, men gå igjennom ditt behov og kjøremønster og sett så riktig kjørelengde som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for på den måten å unngå å betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

Hva er overkjørte kilometer?
Ved inngåelse av en leasingavtale avtaler du sammen med selger en gitt kjørelengde for leasingperioden basert på ditt behov og kjøremønster. Kjører du lenger enn den avtalte kjørelengden kalles disse kilometerne overkjørte kilometer.

Hva er billigst av lån og leasing.
Hva som er billigst av lån og leasing avhenger av mange parametre, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles). Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg.

Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Kjøper du derimot bilen er det markedsprisen den dagen du selger bilen som til slutt bestemmer hva ditt totale bilhold har kostet.

Derfor anbefaler vi å rådføre deg med en selger hvis du er usikker. Da kan dere sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Etter endt leasingperiode, eier jeg bilen eller skal den leveres tilbake?
Leasing er en leieavtale, ikke et kjøp. Det betyr at bilen skal leveres tilbake etter avtaleperioden er over.